top of page
Asset 2ldpi.png

אודות

הקואליציה לאוטונומיה בחינוך בהובלת 'פורום קהלת' מרכזת חוקרי חינוך,  רשתות חינוך, ארגוני מנהלים, ארגוני הורים, ועמותות חינוך מכל קצוות הארץ במטרה לקדם אוטונומיה ניהולית - פדגוגית, תקציבית ותעסוקתית במערכת החינוך בישראל לצד חופש בחירה להורים.  

מזה שנים רבות שמערכת החינוך הממלכתית אינה מצליחה לממש במידה מספקת את יעדיה המרכזיים – לספק לילדי ישראל את הידע, המיומנויות והכלים הנדרשים להם כבוגרים, על מנת להשתתף בחברה האזרחית ובמשק העולמי המתקדם. כואב במיוחד כישלון מערכת החינוך בצמצום פערים ובמתן הזדמנות הוגנת לתלמידים בעלי רקע חברתי-כלכלי חלש.

מתוך ניסיוננו החינוכי העשיר ועל סמך מחקרים שביצענו ושביצעו אחרים בסוגיות הרלוונטיות, אנו סבורים כי כשלי המערכת נובעים במידה רבה מהמבנה הריכוזי שלה, המשמר תפיסות וגישות חינוכיות מיושנות ומעודד אחידות וקיבעון, תוך בלימת יצירתיות, חדשנות ויוזמה.

באמצעות ניירות עמדה, מסמכי מדיניות והצעות חקיקה שונות מציעה הקואליציה שלל דרכים ופתרונות ישימים לקידומה של מערכת החינוך תוך ראיית צרכיהם של כל חלקי המערכת.

bottom of page