top of page

חינוך פורץ דרך - במה למובילי מדיניות בחינוך

חינוך פורץ דרך
במה למובילי מדיניות בחינוך

Asset 2ldpi.png

אודות

אתר "חינוך פורץ דרך" הוקם במטרה להוות מוקד מרכזי לכתיבה וחשיבה

בנושאי מדיניות חינוך. 

באתר זה קיימת אפשרות לשיח והחלפת רעיונות בנושאים מגוונים המתייחסים למבנה מערכת החינוך והשינויים הנחוצים על מנת לקדמה ולשפרה. 

ביניהם: אוטונומיה ניהולית, ביזור סמכויות חינוך לרשויות מקומיות, שיפור איכות כוח האדם בניהול ובהוראה, תקצוב בתי ספר, גמישות פדגוגית, גמישות בהעסקת כוח אדם, מודלים למדידה והערכה, מבנה הבגרויות, בחירת הורים, מבנה ותפקידי מערך הפיקוח, דרכים אפקטיביות לארגן ולנהל את הלמידה ועוד. יש לציין כי הדגש באתר לא יהיה על נושאים בתחום הפדגוגיה שכבר קיימים ברשת. 

האתר יהווה פלטפורמה לכל בעלי העניין העוסקים בחינוך: מורים, מנהלים, ראשי אגפי חינוך, יזמי חינוך ואחרים, ויכלול מאגר של סיפורי הצלחה לרעיונות ויוזמות וכן, סיפורים על בעיות וקשיים בדרכם להצלחה. בכך יהווה האתר ארגז כלים מקצועי לרווחתם של כל הגורמים הרלוונטיים.

צוות

bottom of page