top of page
גב במה. כנס לקראת קונצנזוס חדש.jpg

:כנס
מערכת החינוך הישראלית לקראת קונצנזוס חדש

בתאריך 7.7.21 התקיים כנס החינוך: "מערכת החינוך בישראל: לקראת קונצנזוס חדש", מטעם איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות והקואליציה לאוטונומיה בחינוך.

 

בכנס השתתפו חברי כנסת, מנהלי אגפי חינוך, מנהלי בתי ספר, נציגי משרד החינוך ומשרד האוצר, חוקרי חינוך ונציגי ארגוני חינוך.

ליבו של הכנס היה השולחנות העגולים, בהם דנו משתתפי הכנס בנושאים הבאים:

  • גמישות תקציבית כתשתית לקיומה של אוטונומיה ניהולית אפקטיבית

  • מעמד מנהלי בתי הספר: סמכות, שותפות בקבלת החלטות והליך המינוי

  • מדיניות בחירת בתי ספר: אזורי רישום, בחירה מבוקרת ובחירה מלאה

  • כוח אדם בהוראה: שיפור האיכות והגברת גמישות ההעסקה

 

ההרצאות המרכזיות בכנס הועברו על ידי ח"כ שרן השכל, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת; אביב קינן, ראש מינהל החינוך בירושלים; ח"כ ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים לשעבר; ח"כ משה (קינלי) טור-פז, ראש מנח"י לשעבר.

לקראת קונצנזוס חדש