top of page

חינוך פורץ דרך - במה למובילי מדיניות בחינוך

תובנות מתוך כנס: מערכת החינוך לקראת קונצנזוס חדש

בתאריך 7.7.21 התקיים כנס החינוך: "מערכת החינוך בישראל: לקראת קונצנזוס חדש", מטעם איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות והקואליציה לאוטונומיה בחינוך.

בכנס השתתפו חברי כנסת, מנהלי אגפי חינוך, מנהלי בתי ספר, נציגי משרד החינוך ומשרד

האוצר, חוקרי חינוך ונציגי ארגוני חינוך.

ליבו של הכנס היה השולחנות העגולים, בהם דנו משתתפי הכנס בנושאים הבאים:

  • גמישות תקציבית כתשתית לקיומה של אוטונומיה ניהולית אפקטיבית

  • מעמד מנהלי בתי הספר: סמכות, שותפות בקבלת החלטות והליך המינוי

  • מדיניות בחירת בתי ספר: אזורי רישום, בחירה מבוקרת ובחירה מלאה

  • כוח אדם בהוראה: שיפור האיכות והגברת גמישות ההעסקה

 

ההרצאות המרכזיות בכנס הועברו על ידי ח"כ שרן השכל, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת; אביב

קינן, ראש מינהל החינוך בירושלים; ח"כ ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים לשעבר; ח"כ משה (קינלי) טור-פז, ראש מנח"י לשעבר.

מודל העסקת המורים בישראל ושיפור מערכת החינוך אברהם תומר

מזה שנים לא מעטות מדשדשת מערכת החינוך בישראל מאחור. ציוני תלמידיה נמוכים ביחס למדינות המפותחות. עקב אכילס של מערכת החינוך הישראלית הוא איכות כוח ההוראה בה. סקירת המחקר והתבוננות בנעשה במדינות העולם מלמדות כי השינוי העיקרי העשוי להביא לשיפור בכוח ההוראה הוא מעבר למודל העסקה גמיש יותר והענקת סמכויות רבות יותר למנהלי בתי הספר.

אוטונומיה ובחירה במערכת חינוך פתוחה

המחקר הבינלאומי על מערכות חינוך מראה כי בחירה חופשית של בתי ספר על ידי הורים, יחד עם אוטונומיה בית ספרית מביאים לשיפור בהישגי התלמידים, ובמיוחד החלשים ביותר מביניהם.  מסמך זה ממליץ למשרד החינוך לאמץ מדיניות המשלבת אוטונומיה בית ספרית ובחירה על מנת ליצור תחרות בריאה בענף החינוך. עוד מומלץ במסמך לתקצב את בתי הספר בשקלים לפי תלמיד במקום בשעות לפי כיתה, כתשתית ליצירת האוטונומיה הניהולית הנדרשת.

מתווה ההרמטיות למערכת החינוך

מחלקת מחקרי מדיניות של פורום קהלת מעמידים פתרון פשוט וחדשני לחזרה בטוחה ללימודים, המבוסס על עקרון ההרמטיות: מניעת חשיפה ומעבר של תלמידים ומורים בין קפסולות. המתווים הנוכחיים, המתבססים על פיצול כיתות ועל הפתרון המשלים של למידה מרחוק לא סיפקו את צרכי התלמידים, גרמו להרחבת הפערים ביניהם, ולא אפשרו את חזרת המשק לפעילות.

הקפדה על עקרון ההרמטיות תייתר את הצורך בפיצול כיתות לפחות בגילאי גן עד כיתות ד', וכך תאפשר עבורם חמישה ימי לימוד בשבוע בבתי הספר.

עקרון חשוב נוסף הוא, עקרון הגמישות. מסמך זה תומך בקריאה של מנהלי בתי הספר וראשי הרשויות להעביר לידיהם סמכויות וגמישויות תוך צמצם ההנחיות המחייבות בגיוס כוח אדם, הכשרת מרחבי ומבני למידה ועוד.

תכנית חירום להגמשת מערכת החינוך 

תכנית החירום מטעם 'הקואליציה לאוטוומיה בחינוך' מיועדת לאפשר התנהלות מיטבית של מערכת החינוך בצל מגבלות הקורונה. התכנית מבוססת על מחקר שטח במסגרתו רואיינו עשרות מנהלי אגפי חינוך ועל סקר בו השתתפו מאות מנהלי בתי ספר. התכנית קוראת לביזור סמכויות לרשויות המקומיות ולמתן אוטונומיה ניהולית רחבה, שתתבטא גם בצמצום ההנחיות והתכניות המחייבות מצד המשרד, אך גם בהגמשת המשאבים הנתונים בידי המנהלים: תקציבים וכוח אדם. בעניין 'מתווה ההפעלה' של מערכת החינוך בצל הקורונה, מציעה התכנית להסתפק בפרסום המגבלות המחייבות שקובע משרד הבריאות, ולאפשר לכל בית ספר לבנות בשיתוף עם הרשות המקומית מתווה הפעלה מותאם אישית, בכפוף לאותן מגבלות ובהתאם לצורכי תלמידיו ולמשאבים הנתונים בידיו.

אוטונומיה בית ספרית 

אביטל בן שלמה

מערכות חינוך רבות ברחבי העולם מכירות באוטונומיה בית- ספרית כמדיניות חיונית, המאפשרת לגורמים המיטיבים להכיר את צורכי בית הספר לעצב את עשייתו החינוכית. אוטונומיה ניהולית מאפשרת ייחודיות בית-ספרית, התאמה תרבותית לקהילות מגוונות, מתן מענה לצרכים שונים של התלמידים ואף שימוש יעיל יותר במשאבים.  בדצמבר 2016 הוקם צוות מקצועי שהתבקש לבחון אפשרויות להרחבת האוטונומיה של מנהלים ומורים בבתי ספר.

בנייר עמדה זה נציג סקירה של כל אחת מההחלטות שבדוח מרחבי האוטונומיה, תוך התייחסות פרטנית לבעיות השונות בהן או ביישומן. סוגיית ההקצאה של שעות הלימוד עומדת במרכזו של מסמך זה ועל כן תיבחן בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר .לסיום נביא את המלצותינו ליישום ממשי ואפקטיבי של תובנות הדוח.

מינוי מנהלים במערכת החינוך

צבי לובישיץ

היוזמה לעריכת מחקר זה נבעה משיחות לא־פורמליות עם גורמים במשרד החינוך, שדיווחו על שמועות כי קיים מחסור במועמדים מוכשרים למשרות של מנהלי בתי־ספר בכל שלבי החינוך. המחקר מתבסס על שני מרכיבים: הראשון – ריכוז תמציתי של העולה ממחקרים ומסמכים רשמיים שעמדו לרשותנו לגבי הכשרת מנהלים לבתי־ הספר ותהליך גיוסם בישראל ובעולם.

השני – סדרת ראיונות עם גורמים שונים ״בשטח״ העוסקים בניהול חלקים של מערכת החינוך: ראשי מחלקות חינוך ברשויות מקומיות, בעלי־תפקידים ברשתות חינוך, מנהלי בתי ספר ודמויות אחרות במערכת החינוך.

bottom of page