top of page

חינוך פורץ דרך - במה למובילי מדיניות בחינוך

סקר שנערך בקרב מנהלים: משרד החינוך וארגוני המורים מכבידים על המנהלים להתמודד עם אתגרי הקורונה
02:02

סקר שנערך בקרב מנהלים: משרד החינוך וארגוני המורים מכבידים על המנהלים להתמודד עם אתגרי הקורונה

משרד החינוך הבטיח לתת גמישות ואוטונומיה שיסייעו בחזרת המערכת לשגרה בצל קורונה - אבל המציאות בשטח מוכיחה שההבטחות אינן ממומשות. צפו ושתפו על רקע החזרת מערכת החינוך לפעילות, ערכנו בקואליציה לאוטונומיה בחינוך יחד עם מנהיגים - ארגון מנהלי בתי הספר סקר בקרב מנהלי בתי ספר. גילינו ממצאים מאכזבים ביותר. משרד החינוך עשה את הצעד הנכון כשהבין שמתן גמישות וחופש חינוכיים וניהוליים לצוותי ההוראה הוא צו השעה במיוחד בעת זו. לצערנו, הביצוע בשטח מתמהמה. רוב מנהלי בתי הספר מדווחים כי הגמישות התקציבית והניהולית לא ממומשת בפועל, רואים את נהלי משרד החינוך כגורם מפריע לשגרת לימודים הגיונית, זאת בניגוד לרשויות המקומיות הזוכות לאמון גבוה, ככל הנראה בשל יכולתן לפעול בזריזות ותוך התאמה לקהל התלמידים והצוותים המקומי. בנוסף, כמחצית מהמנהלים מדווחים כי הם מצליחים להתעדכן בשינויים במדיניות המשרד, הנערכים באופן תכוף, בעיקר מהתקשורת ולא דרך הצינורות הרשמיים. זה הזמן לשחרר את המערכת מהביורוקרטיה הריכוזית המאפיינת אותה בימים שבשגרה, להעניק לבתי הספר ולמנהלים את הכלים והחופש ולתת להם למצוא את הדרך הנכונה עבור תלמידיהם למצות את תקופת הקורונה המאתגרת ככל שאפשר. מוזמנים לצפות בסיקור שעלה בחדשות 13

מחקרים

מודל העסקת המורים בישראל

ושיפור מערכת החינוך

מזה שנים לא מעטות מדשדשת מערכת החינוך בישראל מאחור. ציוני תלמידיה נמוכים ביחס למדינות המפותחות. עקב אכילס של מערכת החינוך הישראלית הוא איכות כוח ההוראה בה. סקירת המחקר והתבוננות בנעשה במדינות העולם מלמדות כי השינוי העיקרי העשוי להביא לשיפור בכוח ההוראה הוא מעבר למודל העסקה גמיש יותר והענקת סמכויות רבות יותר למנהלי בתי הספר.

מתווה ההרמטיות למערכת החינוך

מחלקת מחקרי מדיניות של פורום קהלת מעמידים פתרון פשוט וחדשני לחזרה בטוחה ללימודים, המבוסס על עקרון ההרמטיות: מניעת חשיפה ומעבר של תלמידים ומורים בין קפסולות ובנוסף, עקרון הגמישות. המתווה המוצע שואף למצוא את האיזון הראוי בין שיקולי בריאות, חינוך ושיקום המשק. זאת, מבלי להזדקק למשאבים תוספתיים משמעותיים, כך שניתן יהיה ליישמו באופן אפקטיבי דיו עבור כל סוגי ושכבות האוכלוסייה, ולאורך זמן.

אוטונומיה ובחירה במערכת חינוך פתוחה

המחקר הבינלאומי על מערכות חינוך מראה כי בחירה חופשית של בתי ספר על ידי הורים, יחד עם אוטונומיה בית ספרית מביאים לשיפור בהישגי התלמידים, ובמיוחד החלשים ביותר מביניהם.  מסמך זה ממליץ למשרד החינוך לאמץ מדיניות המשלבת אוטונומיה בית ספרית ובחירה על מנת ליצור תחרות בריאה בענף החינוך. עוד מומלץ במסמך לתקצב את בתי הספר בשקלים לפי תלמיד במקום בשעות לפי כיתה, כתשתית ליצירת האוטונומיה הניהולית הנדרשת.

תכנית חירום להגמשת מערכת החינו

התכנית מיועדת לאפשר התנהלות מיטבית של מערכת החינוך בצל מגבלות הקורונה, מבוססת על מחקר שטח במסגרתו רואיינו עשרות מנהלי אגפי חינוך ועל סקר בו השתתפו מאות מנהלי בתי ספר. התכנית קוראת לביזור סמכויות לרשויות המקומיות ולמתן אוטונומיה ניהולית רחבה, שתתבטא גם בצמצום ההנחיות והתכניות המחייבות מצד המשרד, אך גם בהגמשת המשאבים הנתונים בידי המנהלים: תקציבים וכוח אדם.

אוטונומיה בית ספרית 

מערכות חינוך רבות ברחבי העולם מכירות באוטונומיה בית- ספרית כמדיניות חיונית, המאפשרת לגורמים המיטיבים להכיר את צורכי בית הספר לעצב את עשייתו החינוכית.

בנייר עמדה זה נציג סקירה של כל אחת מההחלטות שבדוח מרחבי האוטונומיה, תוך התייחסות פרטנית לבעיות השונות בהן או ביישומן. סוגיית ההקצאה של שעות הלימוד עומדת במרכזו של מסמך זה ועל כן תיבחן בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר. לסיום נביא את המלצותינו ליישום ממשי ואפקטיבי של תובנות הדוח.

מאמרים