חינוך פורץ דרך - במה למובילי מדיניות בחינוך

מחקרים

מודל העסקת המורים בישראל

ושיפור מערכת החינוך

מזה שנים לא מעטות מדשדשת מערכת החינוך בישראל מאחור. ציוני תלמידיה נמוכים ביחס למדינות המפותחות. עקב אכילס של מערכת החינוך הישראלית הוא איכות כוח ההוראה בה. סקירת המחקר והתבוננות בנעשה במדינות העולם מלמדות כי השינוי העיקרי העשוי להביא לשיפור בכוח ההוראה הוא מעבר למודל העסקה גמיש יותר והענקת סמכויות רבות יותר למנהלי בתי הספר.

מתווה ההרמטיות למערכת החינוך

מחלקת מחקרי מדיניות של פורום קהלת מעמידים פתרון פשוט וחדשני לחזרה בטוחה ללימודים, המבוסס על עקרון ההרמטיות: מניעת חשיפה ומעבר של תלמידים ומורים בין קפסולות ובנוסף, עקרון הגמישות. המתווה המוצע שואף למצוא את האיזון הראוי בין שיקולי בריאות, חינוך ושיקום המשק. זאת, מבלי להזדקק למשאבים תוספתיים משמעותיים, כך שניתן יהיה ליישמו באופן אפקטיבי דיו עבור כל סוגי ושכבות האוכלוסייה, ולאורך זמן.

אוטונומיה ובחירה במערכת חינוך פתוחה

המחקר הבינלאומי על מערכות חינוך מראה כי בחירה חופשית של בתי ספר על ידי הורים, יחד עם אוטונומיה בית ספרית מביאים לשיפור בהישגי התלמידים, ובמיוחד החלשים ביותר מביניהם.  מסמך זה ממליץ למשרד החינוך לאמץ מדיניות המשלבת אוטונומיה בית ספרית ובחירה על מנת ליצור תחרות בריאה בענף החינוך. עוד מומלץ במסמך לתקצב את בתי הספר בשקלים לפי תלמיד במקום בשעות לפי כיתה, כתשתית ליצירת האוטונומיה הניהולית הנדרשת.

תכנית חירום להגמשת מערכת החינו

התכנית מיועדת לאפשר התנהלות מיטבית של מערכת החינוך בצל מגבלות הקורונה, מבוססת על מחקר שטח במסגרתו רואיינו עשרות מנהלי אגפי חינוך ועל סקר בו השתתפו מאות מנהלי בתי ספר. התכנית קוראת לביזור סמכויות לרשויות המקומיות ולמתן אוטונומיה ניהולית רחבה, שתתבטא גם בצמצום ההנחיות והתכניות המחייבות מצד המשרד, אך גם בהגמשת המשאבים הנתונים בידי המנהלים: תקציבים וכוח אדם.

אוטונומיה בית ספרית 

מערכות חינוך רבות ברחבי העולם מכירות באוטונומיה בית- ספרית כמדיניות חיונית, המאפשרת לגורמים המיטיבים להכיר את צורכי בית הספר לעצב את עשייתו החינוכית.

בנייר עמדה זה נציג סקירה של כל אחת מההחלטות שבדוח מרחבי האוטונומיה, תוך התייחסות פרטנית לבעיות השונות בהן או ביישומן. סוגיית ההקצאה של שעות הלימוד עומדת במרכזו של מסמך זה ועל כן תיבחן בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר. לסיום נביא את המלצותינו ליישום ממשי ואפקטיבי של תובנות הדוח.

מאמרים

Screen Shot 2021-02-18 at 13.46.51.png

חברי

הקהילה

להצטרפות לחברי הקהילה

לחצו כאן