top of page

חינוך פורץ דרך - במה למובילי מדיניות בחינוך

סקר שנערך בקרב מנהלים: משרד החינוך וארגוני המורים מכבידים על המנהלים להתמודד עם אתגרי הקורונה
02:02

סקר שנערך בקרב מנהלים: משרד החינוך וארגוני המורים מכבידים על המנהלים להתמודד עם אתגרי הקורונה

משרד החינוך הבטיח לתת גמישות ואוטונומיה שיסייעו בחזרת המערכת לשגרה בצל קורונה - אבל המציאות בשטח מוכיחה שההבטחות אינן ממומשות. צפו ושתפו על רקע החזרת מערכת החינוך לפעילות, ערכנו בקואליציה לאוטונומיה בחינוך יחד עם מנהיגים - ארגון מנהלי בתי הספר סקר בקרב מנהלי בתי ספר. גילינו ממצאים מאכזבים ביותר. משרד החינוך עשה את הצעד הנכון כשהבין שמתן גמישות וחופש חינוכיים וניהוליים לצוותי ההוראה הוא צו השעה במיוחד בעת זו. לצערנו, הביצוע בשטח מתמהמה. רוב מנהלי בתי הספר מדווחים כי הגמישות התקציבית והניהולית לא ממומשת בפועל, רואים את נהלי משרד החינוך כגורם מפריע לשגרת לימודים הגיונית, זאת בניגוד לרשויות המקומיות הזוכות לאמון גבוה, ככל הנראה בשל יכולתן לפעול בזריזות ותוך התאמה לקהל התלמידים והצוותים המקומי. בנוסף, כמחצית מהמנהלים מדווחים כי הם מצליחים להתעדכן בשינויים במדיניות המשרד, הנערכים באופן תכוף, בעיקר מהתקשורת ולא דרך הצינורות הרשמיים. זה הזמן לשחרר את המערכת מהביורוקרטיה הריכוזית המאפיינת אותה בימים שבשגרה, להעניק לבתי הספר ולמנהלים את הכלים והחופש ולתת להם למצוא את הדרך הנכונה עבור תלמידיהם למצות את תקופת הקורונה המאתגרת ככל שאפשר. מוזמנים לצפות בסיקור שעלה בחדשות 13
bottom of page