top of page

עמדות ודרישות

אנו מזמינים אתכן ואתכם להתרשם ממסמכים רשמיים, עמדות ומחקרים שפירסמה הקואליציה לאוטונומיה בחינוך

הזדמנויות חינוכיות

בצל הקורונה

הקואליציה לאוטונומיה בחינוך פרסמה לקראת החזרה לשנת הלימודים תשפ"א את המלצותיה לניהול מערכת החינוך לאור עקרונות גמישות ואוטונומיה כפי שהוגדרו על ידי שר החינוך יואב גלנט, תחת מציאות הקורונה.

אנו מזמינים אתכם לקרוא את התכנית בקובץ זה

התכנית להבראת

מערכת החינוך

הקואליציה לאוטונומיה בחינוך פרסמה לקראת החזרה לשנת הלימודים תש"ף את "התכנית להבראת מערכת החינוך". התכנית הוגשה לראשי המפלגות השונות המתמודדות בבחירות לכנסת ה- 22 ונחשפה בערוצי התקשורת השונים.

אנו מזמינים אתכם לקרוא את התכנית בקובץ זה

סקר מנהלים

במהלך סגר הקורונה פרסמנו סקר בקרב מנהלות ומנהלי בתי ספר בשאיפה לבחון את הצלחת תכניות משרד החינוך.

תוצאות הסקר לפניכם

אנו מזמינים אתכם לקרוא את התכנית בקובץ זה

סקר מנהלים

bottom of page